Cân điện tử chính xác 0.001g

 • You've just added this product to the cart:

  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ ATY 224 - SHIMADZU

  cân vàng điện tử
  cân vàng điện tử

  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ ATY 224 – SHIMADZU

  • Mức cân: 220 g
  • Bước nhảy: 0.0001 g
  • Đơn vị cân: Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni
  • Nguồn điện: -120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
  • Nhà sản xuất: Shimadzu – Japan
  • Bảo hành : 12 Tháng
 • You've just added this product to the cart:

  Cân vàng điện tử AUW 220 - SHIMADZU

  cân vàng điện tử AUX, AUY
  cân vàng điện tử AUX, AUY

  Cân vàng điện tử AUW 220 – SHIMADZU

  • Mức cân: 220 g
  • Bước nhảy: 0.0001 g
  • Đơn vị cân: Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni
  • Nguồn điện: -120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
  • Nhà sản xuất: Shimadzu – Japan
  • Bảo hành : 12 Tháng
 • You've just added this product to the cart:

  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ AUX 220 - SHIMADZU

  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ
  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ

  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ AUX 220 – SHIMADZU

  • Mức cân: 220 g
  • Bước nhảy: 0.0001 g
  • Đơn vị cân: Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni
  • Nguồn điện: -120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
  • Nhà sản xuất: Shimadzu – Japan
  • Bảo hành : 12 Tháng
 • You've just added this product to the cart:

  Cân vàng điện tử PA 214 - Ohaus

  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ
  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ

  Cân vàng điện tử PA 214 – Ohaus

  • Mức cân: 210 g
  • Bước nhảy: 0.0001 g
  • Đơn vị cân: Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni
  • Nguồn điện: -120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
  • Nhà sản xuất: Ohaus – Mỹ
 • You've just added this product to the cart:

  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ PA413 - OHAUS

  cân vàng điện tử
  cân vàng điện tử

  CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ PA413 – OHAUS

  • Mức cân: 410 g
  • Bước nhảy: 0.001 g
  • Đơn vị cân: Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni
  • Nguồn điện: -120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
  • Nhà sản xuất: Ohaus – Mỹ

   Bảo hành : 12 Tháng

 • You've just added this product to the cart:

  CÂN VÀNG DJ VIBRA SHINKO

  cân vàng điện tử
  cân vàng điện tử

  CÂN VÀNG DJ VIBRA SHINKO

  • Mức cân: 200 g / 300g / 600g / 1200g / 3000g / 6000g
  • Bước nhảy: 0.01 g / 0.1g
  • Đơn vị cân: Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni
  • Nguồn điện: -120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
  • Nhà sản xuất: VIBRA SHINKO – NHẬT BẢN
  • Bảo hành : 12 Tháng