Cân vàng điện tử PA 214 – Ohaus

Cân vàng điện tử PA 214 – Ohaus

  • Mức cân: 210 g
  • Bước nhảy: 0.0001 g
  • Đơn vị cân: Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni
  • Nguồn điện: -120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
  • Nhà sản xuất: Ohaus – Mỹ